REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.
Laatimispäivä: 26.11.2019

1a

Rekisterinpitäjä

Nimi

Create Interaction Oy

Osoite

Sofiankatu 4 C , 00170 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

info@create.fi / 050 548 9717

2

Yhteyshenkilö

rekisteriä

koskevissa

asioissa

Nimi

Tuula Styrman

Osoite

PL 983, 00101 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

info@create.fi

3

Rekisterin

nimi

Create Interaction Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4

Henkilötietojen

käsittelyn

tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Create Interaction Oy:n

– Uutiskirjeen jakelulistan ylläpitämiseen

– Palveluista ja tapahtumista tiedottamiseen ja markkinointiin

– Asiakasviestinnän ja markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseen

– Palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen

– Asiakassuhteiden hallintaan, hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen

– Rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen

Rekisterinpitäjä takaa, että henkilötietoja säilytetään voimassa olevan tietosuoja- ja

henkilölainsäädännön mukaisesti ja että ulkopuoliset palveluntarjoajat eivät hyödynnä tämän

henkilötietorekisterin tietoja omia tarkoituksiaan varten. Henkilötietoja käsitellään vain

rekisterinpitäjän toimesta yrityksen sisällä. Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät

henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle,

jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan

tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

5

Rekisterin

tietosisältö

Rekisterinpitäjä haluaa asiakas- ja markkinointitoiminnallaan palvella asiakkaitaan parhaalla

mahdollisella tavalla, ja tarjota heille yksilöityä, kiinnostavaa sisältöä. Rekisteriin voidaan tallentaa ja sen avulla voidaan käsitellä seuraavia tietoja. Jokaisesta henkilöstä ei välttämättä ole kaikkia alla mainittuja tietoja.

– Henkilön sähköpostiosoite

– Nimi

– Puhelinnumero

– Organisaatio

– Asema organisaatiossa

Lisäksi rekisteri voi sisältää muita henkilöön ja tämän mahdolliseen asiakassuhteeseen liittyviä muistiinpanoja ja asiakassuhteen hyvään hoitamiseen tarvittavia tietoja. Esimerkiksi: tiedot uutiskirjetilauksista, menneistä tai tulevista tapahtumaosallistumisista, yhteydenottopyynnöistä, tai tiedot tilatuista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

6

Säännönmukaiset

tietolähteet

Tämän rekisterin henkilötiedot saadaan suoraan henkilöiltä itseltään tai rekisterinpitäjän toiminnan (tapahtumien, palveluiden tilausten jne.) myötä.

7

Tietojen

säännönmukaiset

luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

8

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9

Rekisterin

suojauksen

periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisterinpitäjä on ohjeistanut rekisterin käyttöä, ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu niille

työntekijöille, jotka ovat oikeutettuja käyttämään sitä ja joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterinpitäjä on ohjeistanut rekisterin käyttöä, ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu niille

työntekijöille, jotka ovat oikeutettuja käyttämään sitä ja joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään.

Henkilötietojen käsittelyyn käytettävät tietojärjestelmät ovat riittävillä tavoin teknisesti suojattuja ja pääsy niihin on suojattu asianmukaisilla menetelmillä mukaan lukien henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti. Henkilötietoja

sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.