Kenelle
palvelumme
on tarkoitettu?

Palvelut
hoitoalalle

Creatella on vuosien kokemus terveydenhoitoalan ammattihenkilöiden hyvinvointikoulutuksien suunnittelusta ja toteutuksesta. Tarjoamme täydennyskoulutusta mm. lähi- ja sairaanhoitajille, hierojille ja fysioterapeuteille sekä työhyvinvointipalveluja hoitajien oman jaksamisen tueksi.

Toteutamme myös tukipalveluja vakavasti sairaiden potilaiden ja omaishoitajien hyvinvoinnin tukemiseksi. Olemme toteuttaneet syksystä 2012 lähtien saattohoitoon erikoistuneen Terhokodin potilaiden ja omaisen hyvinvointihoitoja, joista olemme saaneet erinomaista palautetta.

Työhyvinvointiratkaisut hoitoalan ammattilaisille

Hoitajan oma jaksaminen

 

Työpajat: Hoitajan oma hyvinvointi, rentoutumisen aktiivinen taito

Tyhy-päivät: palautuminen, rentous, vuorovaikutus, tietoisuustaidot

Firstbeat hyvinvointianalyysi: Hyvinvointianalyysi-mittaukset ja palautumisen valmennus

Kunnioittava kosketus ja
kohtaaminen hoitotyössä

  • Koulutus kosketuksen ja hieronnan käyttämisestä osana hoitotyötä ja kunnioittavan kohtaamisen vahvistuminen.
  • Kosketus ja hieronta hoitotyön välineenä
  • Yksinkertaiset kosketus- ja hierontatekniikat potilaan kivunlievitykseksi, rauhoittamiseksi, rentoutumiseen ja tueksi esimerkiksi hoitotoimenpiteiden yhteydessä
  • Asiakkaan/potilaan kohtaaminen
  • Haastavien vuorovaikutustilanteiden kohtaaminen
  • Kunnioittavan kohtaamisen kirjallisuus

Potilaat ja omaishoitajat

Omaishoitajien ja potilaiden palautumista tukevat palauttava hierontahoito ja rentoutusohjaus. Palauttava hierontahoito on sovellettavissa esimerkiksi saattohoidon ja vanhustenhoidon tueksi.

Palvelut
opetusalalle

Koulutukset, työpajat ja käytännön työkalut hyvinvointioppimiseen ja -opettamiseen

Create interactionin hyvinvointioppimisen koulutuksia on toteutettu lukuisilla oppitunneilla, opiskelijoiden ja opettajien työhyvinvointipajoissa, koko koulun tai luokka-asteen hyvinvointitapahtumissa sekä yksilöohjauksessa.

Yhdistämme teoriatiedon käytäntöön lämminhenkisellä ja innostavalla tavalla rentous-, mielikuva- ja kehotyöskentelyharjoituksissa. Tavoitteena on yksilön ja ryhmän hyvinvointioppiminen. Harjoittelun avulla opitaan tiedostamaan kunnioittavan kohtaamisen merkitys hyvinvoinnille.

Työpajassa tai hyvinvointitunnilla kokeilemme käytännössä miten harjoitukset vaikuttavat esimerkiksi hartia- ja niskajännityksiin, stressinhallintaan, uneen, luokkahenkeen, parempaan tarkkaavaisuuteen ja muistamiseen.

Hyvinvointioppimisen harjoitukset toimivat myös opettajan oman jaksamisen tukena ja uudenlaisena näkökulmana oppilaisiin. Säännölliset tunnit juurruttavat harjoitukset koulutyöhön parhaiten. Toteutus räätälöidään aina ikätason mukaisesti.