Työhyvinvointiratkaisut

Työhyvinvointiratkaisujen suunnittelu, kehittäminen ja toteutus

Suunnittelemme ja toteutamme työyhteisöjen työhyvinvointikoulutuksia sekä hyvinvointiprojekteja.

Henkilöstön hyvinvointi on yritykselle pääomaa – yksilön hyvinvointi tukee yrityksen kehitystä ja mahdollistaa kasvua. Henkilöstön työkyvystä huolehtiminen voi olla avain laadukkaan vuorovaikutuksen syntymiseen työntekijöiden ja johdon välille, mikä luo sosiaalista pääomaa yrityksessä. Henkilöstön hyvinvointi heijastuu myös laadukkaana asiakaspalveluna.

Työhyvinvointiratkaisut yrityksille

 1. Työpajat
 2. Luennot
 3. Luento + työpaja
 4. Firstbeat Hyvinvointianalyysi-mittaukset
 5. Hyvinvointilähetit® – palauttavat hierontahoidot ja yksilöohjaus työpaikalla

Tiedustelut: Tuula Styrman, p. 050 548 9717


1. Työpajat

Create amoven hyvinvointitaitoja opetetaan työpajoissa. Pajatyöskentely tarjoaa jokaiselle osallistujalle mahdollisuuden kokeilla harjoituksia käytönnössä. Työpajan sisältö räätälöidään aina yksilöllisesti vastaamaan ryhmän tai työyhteisön tarpeita.

Viimeisin hyvinvointitieto on kerrottu harjoitusten lomassa siten, että osallistujalle jää runsaasti aikaa kokea harjoittelun vaikutus sekä saada elämys hyvinvointinsa tueksi. Harjoittelun tarjoamista kokemuksista voi syntyä inspiraatio tehdä arjen tekoja oman hyvinvointimuutoksensa eteen.

Harjoitukset ovat käytännöllisiä ja helposti arjessa toteutettavia.

Harjoitukset rentouttavat ja rauhoittavat sekä lisäävät kehotuntemusta ja niistä on koettu olevan apua mm. stressinhallintaan, univaikeuksiin ja lihasjännityksiin. Paja valmentaa myös muutoksiin, kehittymiseen ja vuorovaikutukseen. Keskittyminen helpottuu ja luo hyvää perustaa työvireelle. Säännöllinen harjoittelu mahdollistaa hyvinvointioppimista. Yhdessä tehdyt harjoitukset synnyttävät laadukasta vuorovaikutusta.


2. Luennot

Ajankohtaista hyvinvointitietoa mm. seuraavista luentoteemoista:

 • Palautuminen ja stressinhallinta
 • Rentoutuminen
 • Hyvä uni
 • Kysy myös muita sisältöjä ja hyvinvointiaiheita

3. Luento + työpajat

Yhdistä luento ja työpajat! Tehokas ja toimiva yhdistelmä viimeisimmän hyvinvointitiedon ja -taidon tuomiseksi osaksi työyhteisöä. Työpajoissa harjoitellaan käytännössä luennolla käsiteltyä hyvinvointitietoa niin, että harjoituksesta syntyy omakohtainen kokemus harjoituksen toimivuudesta. Luento ja työpaja voidaan toteuttaa yksittäisenä tapahtumana esim. virkistys- tai tyhy-päivän ohjelmana. Parhaiten opittu tieto muuttuu käytännön toiminnaksi luento- ja työpajasarjan kautta, jolloin luento- ja työpaja järjestetään kolme kertaa eri teemoilla.

Case Marioff Corporation Oy:n työhyvinvointitempaus

”Create amove tuottaa mielenkiintoista ja käytännönläheistä hyvinvointisisältöä, johon jokaisen on helppo samaistua ja he myös osaavat kohdata ihmiset erinomaisesti”.

– Hanna Olenius, HR Coordinator, Marioff Corporation Oy


4. Hyvinvointilähetit®

Hyvinvointilähetit® tuovat create019_esitepienipalauttavat hierontahoidot ja rentoutusohjauksen työpaikalle, seminaariin tai tapahtumaan. Hyvinvointilähettien työpaikkavierailut on helposti toteutettava ja kevytrakenteinen tapa huoltaa työntekijöitä. Hyvinvointilähetit voivat vierailla työpaikallasi säännöllisesti tai tehdä yksittäisen keikan ilahduttamaan työntekijöiden arkea.

Palauttava tauko ja rytmin muutos työpäivän aikana virkistää ja parantaa keskittymiskykyä.

Hyvinvointilähetit® kiertävät työpisteissä toteuttamassa palauttavia hierontahoitoja, joka helpottavat mm. niska- ja hartiajännityksiä sekä ennaltaehkäisevät hiirikäsi- ja rannevaivoja. Yksilöohjaus voi sisältää vinkkejä mm. työergonomiaan, venyttelyyn, rentoutumiseen ja keskittymiskyvyn parantamiseen.

”Olemme kokeneet Create amoven palvelun meille suorastaan kriittiseksi avuksi ja vastapainoksi hektiseen ja vaativaan työhömme. Tuulan ja Marikan osaaminen on jopa harvinaisen erinomaista, joten olemme erittäin iloisia löydettyämme heidät tueksemme.”

– Johanna Paavilainen, Managing Director, Touch Worldwide Oy


5. Firstbeat Hyvinvointianalyysi-mittaukset

Firstbeat Hyvinvointianalyysi-mittaukset tukevat hyvinvointikoulutusta ja toimivat myös yksittäisenä palveluna silloin, kun tavoitteena on parantaa palautumista sekä löytää uusia voimavaroja työssäjaksamiseen ja hyvinvointiin.

Hyvinvointianalyysi-mittaus perustuu sydämen sykevälimittaukseen, minkä avulla voidaan mitata stressiä ja palautumista, liikunnan vaikuttavuutta sekä arvioida elämäntapojen vaikutusta hyvinvointiin.

Create amovessa Hyvinvointianalyysi-mittauksissa on erityistä palautetilaisuuksien valmennuksellisuus. Hyvinvointianalyysin tuloksia reflektoidaan yhdessä asiantuntijamme kanssa ja luodaan yhdessä tavoitteet omalle hyvinvointioppimiselle.

Hyvinvointimittauksen aikana havahduin siihen, miten suuri palauttava vaikutus pienillä rentoutumishetkillä oli työpäivän aikana. Unenlaadun tarkkailussa kävi myös ilmi, että illalla ruoan kanssa nautittu lasi viiniä huononsi unenlaatuani merkittävästi ja unen palauttavavaikutus alkoi vasta aamuyön tunteina. Pieniä, mutta konkreettisia vinkkejä edistää omaa kokonaisvaltaista hyvinvointia!

– Nainen 32 v, talouspäällikkö

 

Firstbeat Hyvinvointianalyysi-mittauksen hyödyt:
 • Löydä yksilölliset, arvokkaan palautumisen hetket työssä ja vapaa-ajalla.
 • Tukea ja inspiraatiota positiiviseen hyvinvointimuutokseen.
 • Apua työuupumuksen ennaltaehkäisemiseen.
 • Kannustava ja helposti todettava tapa seurata, miten muutokset omassa toiminnassa tai elämäntavoissa vaikuttavat hyvinvointiisi.

Case Mainostoimisto Tasku Oy:n hyvinvointikoulutus

Share Button