Firstbeat Hyvinvointianalyysi-mittaus

 Firstbeat Hyvinvointianalyysi-mittaus

physiology-digitized-2014_no-backgroundSydämen sykevälimittaukseen perustuva Hyvinvointianalyysi-mittaus kertoo hyvinvointisi nykytilan ja mahdollistaa hyvinvointimuutoksen seuraamisen.

Käytämme Firstbeat Hyvinvointianalyysiä hyvinvointivalmennuksen tukena. Hyvinvointianalyysi perustuu sydämen sykevälimittaukseen, minkä avulla voidaan mitata stressiä ja palautumista, liikunnan vaikuttavuutta sekä arvioida elämäntapojen vaikutusta hyvinvointiin.

Create amovessa Hyvinvointianalyysissä on erityistä palautetilaisuuksien valmennuksellisuus. Hyvinvointianalyysin tuloksia reflektoidaan yhdessä asiantuntijamme kanssa ja luodaan yhdessä tavoitteet positiiviselle hyvinvointimuutokselle.

Toteutus

hyvinvointianalyysi-raportti-fin-18092014-vasenHyvinvointianalyysi sisältää 3 – 5 vuorokauden sykemittauksen Bodyguard-mittalaitteella, henkilökohtaisen raportin mittaustuloksisa, palautekeskustelun asiantuntijan kasnssa sekä käytännöllisiä valmennusvinkkejä parempaan palautumiseen.

Mittaus suoritetaan mittalaitteella, joka kiinnitetään iholle nepparielektrodeilla. Laite on kevyt ja huomaamaton käyttää. Mittaus kestää 3 – 5 vuorokautta ja laitetta pidetään yötä päivää; se otetaan pois vain suihkun, saunan tai uinnin ajaksi. Mittauspäivien aikana pidät (verkko)päiväkirjaa päivien tapahtumista.

Hyvinvointianalyysin hyödyt
 • Lisää itsetuntemusta: mittaustulosten perusteella yksilö hahmottaa oman hyvinvointinsa nykytilan, palautumisen laadun ja määrän. – Millainen on stressikuormituksesi ja kuinka hyvin palaudut stressistä?
  – Nukutko riittävästi? Onko lepo ja uni laadukasta?
  – Kuinka hyvin palaudut kuormituksesta?
  – Onko liikunnan määrä riittävä?
 • Mittaustulosten pohjalta voidaan suunnitella yksilöllinen hyvinvointivalmennus yhdessä valmentajan kanssa.
 • Helppo ja miellyttävä tapa mitata tottumustensa vaikutusta hyvinvoinnille ja palautumiselle.
 • Tuottaa konkreettisia ja käytännönläheisiä ohjeita ja vinkkejä omien elämäntapojan muuttamiseen: neuvoja unen laadun parantamiseen ja päivittäisten voimavarojen palauttamiseen, vinkkejä työssä jaksamiseen.
 • Kannustava ja helposti todettava tapa seurata, miten muutokset omassa toiminnassa tai elämäntavoissa vaikuttavat hyvinvointiisi.

Hyvinvointimittauksen aikana havahduin siihen, miten suuri palauttava vaikutus pienillä rentoutumishetkillä oli työpäivän aikana. Unenlaadun tarkkailussa kävi myös ilmi, että illalla ruoan kanssa nautittu lasi viiniä huononsi unenlaatuani merkittävästi ja unen palauttavavaikutus alkoi vasta aamuyön tunteina. Pieniä, mutta konkreettisia vinkkejä edistää omaa kokonaisvaltaista hyvinvointia!

-Nainen 32 v, talouspäällikkö

Lue lisää: Firstbeat Hyvinvointianalyysi Caset yrityksissä.


hrv-personHyvinvointianalyysi YRITYKSILLE

Henkilöstön hyvinvointi on yritykselle pääomaa – yksilön hyvinvointi tukee yrityksen kehitystä ja mahdollistaa kasvua. Henkilöstön työkyvystä huolehtiminen voi olla avain laadukkaan vuorovaikutuksen syntymiseen työntekijöiden ja johdon välille, mikä luo sosiaalista pääomaa yrityksessä. Henkilöstön hyvinvointi heijastuu myös laadukkaana asiakaspalveluna.

Valmennus tarjoaa henkilöstölle uutta näkökulmaa hyvinvointiin ja työtapoihin sekä keinoja huoltaa omaa kehoaan ja mieltään arjessa. Hyvinvointianalyysi-mittauksen näyttävät osallistujille hyvinvointinsa nykytilan ja seurantamittauksista voidaan nähdä tapahtunut hyvinvointimuutos.

Työnantajalla on mahdollisuus saada yhteenvetoraportit silloin kun osallistujia on mittausryhmässä vähintään viisi. Yhteenvetoraportti visualisoi valmennuksen aikana tapahtuneen muutoksen silloin kun mittaus toistetaan. Yhteenvetoraportilla on tuloksia muun muassa ryhmän kokonaispalautumisen laadusta ja määrästä, sillä hyvä palautuminen parantaa kykyä selviytyä haastavista ja kuormittavista tilanteista niin työssä kuin arjessakin.


Hyvinvointianalyysi YKSITYISILLE

Hyvinvointianalyysi-mittaus ja henkilökohtainen valmennushetki tukevat elämän muutosvaiheissa ja motivoivat mm. hyvinvointimuutoksen tekemisessä. Mittaaminen on keino tutustua itseen, tutkia elintapojen vaikutusta omassa elämässä ja löytää omat yksilölliset ja arvokkaat palautumisen hetket voimavarojen lisäämiseksi. Valmennuksen avulla saat tukea muutosvaiheen läpi.


Tilaa Hyvinvointianalyysi ja -valmennus yritykseesi, tiimillesi, itsellesi tai lahjaksi!

Tiedustelut: Tuula Styrman, p. 050 548 9717

Share Button