Palvelut opetusalalle

Hyvinvointioppiminen

Koulutukset, työpajat ja käytännön työkalut hyvinvointioppimiseen ja -opettamiseen.

Create amoven hyvinvointioppimisen koulutuksia on toteutettu lukuisilla oppitunneilla, opiskelijoiden ja opettajien työhyvinvointipajoissa, koko koulun tai luokka-asteen hyvinvointitapahtumissa sekä yksilöohjauksessa.

Yhdistämme teoriatiedon käytäntöön lämminhenkisellä ja innostavalla tavalla rentous-, mielikuva- ja kehotyöskentelyharjoituksissa. Tavoitteena on yksilön ja ryhmän hyvinvointioppiminen. Harjoittelun avulla opitaan tiedostamaan kunnioittavan kohtaamisen merkitys hyvinvoinnille.

Työpajassa tai hyvinvointitunnilla kokeilemme käytännössä miten harjoitukset vaikuttavat esimerkiksi hartia- ja niskajännityksiin, stressinhallintaan, uneen, luokkahenkeen, parempaan tarkkaavaisuuteen ja muistamiseen.

Hyvinvointioppimisen harjoitukset toimivat myös opettajan oman jaksamisen tukena ja uudenlaisena näkökulmana oppilaisiin.

Säännölliset tunnit juurruttavat harjoitukset koulutyöhön parhaiten. Toteutus räätälöidään aina ikätason mukaisesti.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Toteutus

1. Koulutukset, kurssit ja valmennus luokka-asteen mukaan

 • Terveystiedon kurssi (3 – 6 kertaa, kesto 60 – 75 min/kerta)
 • Erityisopetuksen osana
 • Liikuntatuntien osana

 2. Työpajat (kesto 75 – 120 min)

 • Koulun terveys- tai hyvinvointiteemapäivän ohjelma
 • Kunnioittavan kohtaamisen koulu -teemapäivä
 • Tapahtumat (vanhempainillan ohjelma, VESO-päivät)

3. Opettajien työhyvinvointi

 • Opettajien työhyvinvointivalmennus
 • Firstbeat Hyvinvointianalyysi-mittaukset ja palautumisen valmennus
 • Palauttava hieronta koululla
 • Opettajien koulutus hyvinvointitaitojen käyttämiseen osana opetusta

hieronta_pulpetissa

Käytännön harjoituksia hyvinvointioppimiseen:

 • Aktiiviset rentousharjoitukset ja mielikuvaharjoitukset auttavat ja vahvistavat muistia sekä tehostavat oppimista. Rentous- ja mielikuvaharjoitukset voivat olla merkittävässä roolissa haitallisen stressin ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.
 • Kehonhuoltoharjoituksissa kokeilemme käytännössä, miten harjoitukset vaikuttavat esimerkiksi hartia- ja niskajännityksiin sekä päänsärkyyn. Teemme monipuolisia liikeharjoituksia, venytyksiä ja hierontaharjoituksia. Kehonhuoltoharjoitukset tukevat erinomaisesti liikunnasta palautumista.

 Harjoittelun vaikutukset:

 1. Yhdessä tehdyt harjoitukset vahvistavat oppilaiden vuorovaikutustaitoja ja luokan ilmapiiriä
 2. Keskittyminen helpottuu ja luo hyvää perustaa oppimiselle
 3. Muisti vahvistuu ja muistaminen paranee
 4. Mieli ja keho rentoutuvat
 5. Itsetuntemus lisääntyy
 6. Antaa tukea ja keinoja parempaan uneen ja lepoon
 7. Rauhoittaa
 8. Virkistää

  puhuttu_rentoutus_luokka

Vi betjänar även på svenska! Utbildning i välmående och hälsokunskap.

Courses and coaching also in English. Wellbeing Learning and Health Education.

Käynnissä olevia ja toteutuneita hyvinvointivalmennus- ja kehittämisprojekteja:

 • Liikkuva koulu -työpajat ja sisällöntuotanto kouluissa
 • Må bra -tunnit Hagelstamska skolanissa
 • Olemme mukana kouluttamassa Elämäntaitojen ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelmassa 2017–
 • Comenius Regio -hanke 2012–2014 Kaarinan kaupungin sekä portugalilaisen Ansiãon kunnan kanssa (hyvinvointioppimisen materiaalien luominen yhdessä oppilaiden kanssa)
 • Helsingin lukioiden Lue-, Luki- ja Rento-kurssit vuodesta 2002
 • Hagelstamska skolan Välmående-projektin suunnittelu ja toteutus yhdessä koulun kanssa vuodesta 2009 Hagelstamska skolan vuosikirja 2012: Create amove Oy:n toteuttama Välmående-projekti
 • Creact-Hyvinvointioppimisen palvelukehityshanke yhdessä pilottikoulujen kanssa 2012–2013
 • Hyvinvointihankkeiden asiantuntijatyö
 • Wellbeing Learning Labs yhdessä Aalto yliopiston ja EIT ICT Labsin kanssa osanaVirtual Coach – Hyvinvoinnin polut -tutkimushanketta vuonna 2011
 • Edupolin Hyvinvointipoolin kartoitusjaksot 2007–2011
 • Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän OIVA-hanke, hyvinvointityöpajoja henkilöstölle 2009–2011
 • Tytyrin alakoululaisten hyvinvointitunnit Lohjalla 2006–2008

 

Tiedustelut: Tuula Styrman, p. 050 548 9717

 

Share Button