Create Interaction

Kotisivujen päivitys käynnissä

Toimistomme on siirtynyt Sofia Future Farm -kaupunkikeskukseen, Sofiankatu 4, Helsinki. Uudistamme vuodenvaihteessa toimintaamme ja muokkaamme yrityksen ilmettä.

Voit tilata koulutuksia ja työpajoja työpaikallesi osoitteesta info@create.fi tai tulla yksilöohjaukseen, rentoutushoitoon, koulutuksiin ja valmennuksiin uusiin tiloihimme.


Create Interaction Oy on hyvinvoinnin kehittämis- ja koulutusasiantuntija. Suunnittelemme, ke­hitämme ja toteutamme hyvinvointipalveluja yh­dessä asiakkaidemme kanssa.

Erityisosaamistamme on hyvinvointioppiminen, palautumisen monipuolinen tukeminen ja toiminnalliset menetelmät.

Yritys on perustettu vuonna 2005, jonka edeltäjänä on toi­minut vuodesta 1999 lähtien Create – Suomen luova kehotyöskentelykoulu.

Miten tuemme hyvinvointimuutosta?

Tarjoamme yksilölle ja ryhmille tietoa, käytännöllistä harjoittelua ja omakohtaisen kokemuksen harjoituksen toimivuudesta. Oh­jaus- ja harjoitusmenetelmämme ovat käytännöllisiä, helposti arjessa toteutettavia. Palveluissamme ammatti­taitoinen ohjaus yhdistetään ajankohtaisiin tut­kimuksiin hyvinvoinnista ja oppimisesta. Asian­tuntijakouluttajillamme ja hoitajillamme on vuosien kokemus harjoitustemme toimivuudesta.

Palveluissamme ohjaavana periaatteena on ihmisten kunnioit­tavaa kohtaaminen ja laadukas vuorovaikutus.

Palveluidemme sisältöteemat ovat:
 • Rentoutuminen
 • Vuorovaikutus
 • Keskittyminen ja tarkkaavaisuus
 • Kehonhuoltotaidot
 • Tietoisuustaidot
Palveluitamme ovat:
 • Palauttava hierontahoito
 • Luennot
 • Toiminnalliset työpajat
 • Koulutus ja kurssit
 • Hyvinvointilähetit®-toiminta (työpaikalla toteutetut rentoutushoidot ja -valmennus)
 • Asiantuntijatyö ja konsultointi kehityshankkeissa ja hyvinvointipalvelujen muotoilussa

Tuotemerkit
Yrityksen rekisteröityjä tuotemerkkejä ovat Creact® ja Hyvinvointilähetit®.

Arvot
Kunnioittava kohtaaminen, käytännöllisyys, rohkeus ja luottamus.

Missio

Missiomme on tuottaa käytännöllisiä hyvinvoinnin palveluja ja tuotteita.

Haluamme vaikuttaa yhteiskunnan hyvinvoinnin kehittymiseen niin, että ihmisillä olisi käyttökelpoisia ja innostavia välineitä itsetuntemuksensa parantamiseen. Uskomme, että hyvä itsetuntemus on perusta tässä ajassa tarvittaville laadukkaille ja inhimillisille vuorovaikutustaidoille. Kunnioittava kohtaaminen vahvistaa yhteisöllistä hyvinvointia ja laadukasta elämää.

Vi betjänar även på svenska! Workshops and coaching also in English!

 

Rekisteriselosteet

 

Share Button

Jätä kommentti

Vastaa